Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı [Yayınlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Sedat EROL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: