Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için Dinleme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tozlu, E. (2017). Listening Test for Learners of Turkish as a Foreign Language. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Emel Tozlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: