Yabancı Dil Benlik Kavramı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karabınar, S. (2000). Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma. (Doktora tezi). Orta Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: