Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

16 alt boyut ve 170 madde
Sözel Yetenek (12 madde)
Sayısal Yetenek (10 madde)
Şekil-Uzay Yeteneği (12 madde)
Göz-El Koordinasyonu (10 madde)
Fen Bilimleri İlgisi (10 madde)
Sosyal Bilimler İlgisi (12 madde)
Ziraat İlgisi (10 madde)
İkna İlgisi (11 madde)
Mekanik İlgi (11 madde)
Ticaret İlgisi (11 madde)
Ayrıntı İlgisi (10 madde)
Yabancı Dil İlgisi(10 madde)
Edebiyat İlgisi (11 madde)
Müzik İlgisi (10 madde)
Güzel Sanatlar İlgisi (10 madde)
Sosyal Yardım İlgisi (11 madde)

Derecelendirme: 
4’lü Derecelendirme (A= Hiç bir zaman- D=Her zaman)
PDF: