Türkçe Dersine İlişkin Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, Ö. (2011). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersindeki akademik benlik kavramlarının başarılarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: