Ergenlerde Benlik Kavramı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özgün, L. T. (1987). Ergenlerde Benlik Kavramı (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: