Benlik Kavramı ve Kimlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnan, E., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2016). Turkish version of Self Concept and Identity Measure (SCIM): Psychometric properties. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research, 5, 111-118.

Sorumlu Yazar: 
Emine İnan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: