Velilerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılığına İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ulusoy, B.,, ve Çelik, S. (2019). Velilerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılığına İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7 (19), 5 – 26.

Sorumlu Yazar: 
Berru Ulusoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: