Türkçe Öğrenmiş Yabancı Öğrencilerin ‘Türk Kültürüne’ Karşı Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Geliştirilen Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sallabaş, M. E. ve Gök, V. (2021). Türkçe Öğrenmiş Yabancı Öğrencilerin Türk Kültürüne Karşı Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Uluslararası Prof. Dr. A. Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Veli Gök
Geçerlik: 

Kapsam geçerlik oranlarına bakıldığında 92 maddeden 29’unun 0.77, 3’ünün ise 0,99 oranında olduğu tespit edilmiştir. Kapsam geçerlik indeksi ise 0.78 olarak ortaya koyulmuştur. Kapsam geçerlik oranları minimum değerlerine bakıldığında 9 uzman için oran 0.77’dir (Ayre ve Scaly, 2014, akt. Yeşilyurt ve Çapraz, 2018: 257). Kapsam geçerlik indeksi için ise KGİ > 0.69 oranı belirtilmiştir(Yeşilyurt ve Çapraz, 2018: 257). 9 uzman görüşü sonucunda 32 madde 0.75’ten yüksek olduğu için geçerliği alınmış, 60 madde ise uygun geçerlik şartını sağlayamadığı için ölçekten çıkartılmıştır. Son testlerin ardından 21 maddelik ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Faktör 1: ilgi duymak: α= .89
Faktör 2: istememek: α= .84
Toplam: α= .89

1. Türk kültürü çok zengindir.
2. Türk kültürüne ait bütün her şeyi öğrenmek isterim.
3. Türk kültürünü öğrenmeleri için arkadaşlarıma tavsiye ederim.

Derecelendirme: 
5’li Lİkert: Kesinlikle Katılıyorum(5), Katılıyorum(4), Kısmen Katılıyorum(3), Katılmıyorum(2), Kesinlikle Katılmıyorum(1)
İletişim: