WEB 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik İnancı Belirlemeye Yönelik Ölçek (W2ÖYİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birişçi, S., Kul, Ü., Aksu, Z., Akaslan, D. ve Çelik, S. (2018). WEB 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik İnancı Belirlemeye Yönelik Ölçek (W2ÖYİÖ) geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 187-208. doi: 10.17943/etku.335164

Sorumlu Yazar: 
Salih Birişçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: