Velilere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztop, F. ve Toptaş, V. (2019). İlkokul öğrenci velilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir değerlendirme. İlköğretim Online, 18(3), 1043-1068. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.609714

Sorumlu Yazar: 
Feyyaz Öztop
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: