Öğretmen Adaylarının Nükleer Santraller Konusundaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gül,Ş., Demir, Y. ve Yeşilyurt, S. (2016). Öğretmen adaylarının nükleer santraller konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 6(1),75-95.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Gül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: