Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Etkinlikleri Hazırlama Yeterliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Su Özenir, Ö. & Avcı, E. & Çoşkuntuncel, O. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Etkinlikleri Hazırlama Yeterliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 155-165.

Sorumlu Yazar: 
Özgül SU ÖZENİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: