Vanderbilt Çok Boyutlu Ağrıyla Başa Çıkma Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durusoy, E. (2020). The cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of Vanderbilt
Multidimensional Pain Coping Inventory
[Unpublished master’s thesis]. Yeditepe University, Istanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Durusoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: