Vajinal Yaşlanmanın Günlük Etkisi Soru Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalkan-Aktaş, M. (2018). Vajinal Yaşlanmanın Günlük Etkisi Soru Formunun Türkçe uyarlamasının güvenirlik ve geçerlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Merve Kalkan Aktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: