Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnözü, M. ve Yorulmaz, O. (2013). Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 64-72.

Sorumlu Yazar: 
Müjgan İnözü
Geçerlik: 

Analiz bulguları, bütün altölçekler için Orantısal Uzlaşma Katsayısının .95 (Kontrol etme ve sadece doğru hissetme) ile .89 (biriktirme) arasında değiştiğine ve bu nedenle VOKE’nin Türkçe formunun, ölçeğin orijinal faktör yapısı ile büyük ölçüde örtüştüğüne işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

VOKE’nin toplam ve alt boyutları için iç tutarlık katsayılarının .96 (toplam ölçek) ile .77 (kararsızlık alt ölçeği) arasında değiştiği bulunmuştur.

6 alt boyut 55 madde
Bulaşma/Kirlenme (12 m)
Kontrol Etme (6 m)
Obsesyonlar (12 m)
Biriktirme (7 m)
Sadece Doğru Hissetme (12 m)
Kararsızlık (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: