Çok Boyutlu Boyutlu Obsesif-Kompulsif Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şafak, Y., Say Öcal, D., Özdel, K., Kuru, E., & Örsel, S. (2018). Dimensional Approach to Obsessive-Compulsive Disorder: Dimensional Obsessive-Compulsive Scale with Turkish Psychometric Properties. Turkish Journal of Psychiatry, 29(2).

Sorumlu Yazar: 
Yasir ŞAFAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: