Aşırı İçme için Yale–Brown Obsesif Kompulsif İçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ilhan, I. O., Ilhan, I. O., DemIrbas, H., & Dogan, Y. B. (2006). Validation study of the Turkish version of the Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale for heavy drinking in a group of male patients. Drug and Alcohol Review, 25(4), 357-360. DOI: 10.1080/09595230600741255

Sorumlu Yazar: 
İnci Özgür İlhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: