Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Trak, E., & İnözü, M. (2017). Yeni bir obsesif-kompulsif semptom içeriği: Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği’nin Türkçe formlarının psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri 20:171-185 doı:10.5505/kpd.2017.75047

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Trak
Geçerlik: 

Özetle, araştırma sonuçları romantik ilişki ve partner
içerikli obsesyon ve kompulsiyonların doğasını
daha iyi anlayabilmek amacıyla geliştirilmiş olan
RİOKÖ ve PİOKBÖ’nün Türkçe uyarlamalarının
tatmin edici geçerlik ve güvenirlik değerlerine
sahip olduğuna, Türkiye popülasyonunda geçerli ve
güvenilir bir şekilde kullanılabileceğine işaret
etmiştir.

Güvenirlik: 

Özetle, araştırma sonuçları romantik ilişki ve partner
içerikli obsesyon ve kompulsiyonların doğasını
daha iyi anlayabilmek amacıyla geliştirilmiş olan
RİOKÖ ve PİOKBÖ’nün Türkçe uyarlamalarının
tatmin edici geçerlik ve güvenirlik değerlerine
sahip olduğuna, Türkiye popülasyonunda geçerli ve
güvenilir bir şekilde kullanılabileceğine işaret
etmiştir.

Derecelendirme: 
0: Bana hiç uygun değil, 4: Bana çok uygun