Uygulama Temelli Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altundağ, Y., Yandı, A. ve Ünal, A. (2019). Uygulama temelli akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Sakarya University Journal of Education, 9(2), 261-281. doi: 10.19126/suje.516365

Sorumlu Yazar: 
Yunus Altundağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: