Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çevik, C. ve Alat, K. (2012). Uygulama Öğretmenlerinin öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 359-380.

Sorumlu Yazar: 
Ceren Çevik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 27 madde
Uygulama Dersi-İsteklilik (5 m): Uygulama öğretmeni olmak istemem.
Uygulama Dersi-İletişim (7 m): Uygulama öğretmeni olarak uygulama öğretim elemanı ile mutlaka görüşmek gerekir.
Uygulama Dersi-Değerlendirme (5 m): Öğretmen adayının devam zorunluluğu olduğu dikkate alınmamalıdır.
Uygulama Dersi-Mesleki Yeterlik (5 m): Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının olumlu mesleki tutum geliştirmesinde önemli değildir.
Uygulama Dersi-Gereklilik (5 m): Uygulama öğretmenliğini müdürün baskısıyla yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (hiç katılmıyorum =1 – tamamen katılıyorum =5)
İletişim: