Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Lise Öğrencileri için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., ve Taş, U.E. (2016). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şata
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: