Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği- Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.

Sorumlu Yazar: 
Cemal Onur Noyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 10 madde: Akıllı telefon kullanmaktan dolayı planladığım işleri aksatırım.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1=Kesinlikle katılmıyorum – 6=Kesinlikle katılıyorum )
İletişim: