Akıllı Telefon Bağımlılığı- Kısa Form (Ergenler için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şata, M.,& Karip, F. (2017). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği-kısa versiyonu’nun ergenler için Türk kültürüne uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(4), 426–440.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şata
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: