Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arpacı, İ. & Eşgi, N. (2018). Psychometric properties of the Turkish version of The Smartphone Addiction Inventory (SPAI). Current Psychology, 39, 2246–2251. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9913-8

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Arpacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: