Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, A., Karakay, İ. ve Eryılmaz, S.(2019).Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Açelya ÖZER
Geçerlik: 

Maddelerin faktörü etkileme durumunu incelemek için 133 kişi üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı.880 olarak hesaplanmıştır.

İletişim Ve Etkileşim Aracı Olarak( 6 madde): WhatsApp uygulamaları öğrencilerin sınıf içi etkileşimini olumlu yönde etkilemektedir
Olumlu Tutum( 6 madde): WhatsApp sohbet grubu üzerinden diğer velilerle daha kolay iletişim sağlarım.
Olumsuz Tutum( 4 madde): WhatsApp sohbet grubu üzerinden okul dışında bilgi paylaşımından rahatsız oluyorum.

Derecelendirme: 
6’lı Likert