Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G., & Değer, M. (2017). Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Öğretmenlik Uygulaması Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26: 548-565.

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: