Dikili Ağaç Satışı Uygulaması Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Sorumlu Yazar: 
Yaşar Selman Gültekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: