Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G., ve Şahin, Ç. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15) , 473-486.

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: