Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi Hakkındaki Görüşlerim Ölçeği- İlk ve Ortaokul Öğretmenleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sabuncuoğlu, M., Çırak, Y. & Mutlu, İ. (2021). Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitimi Hakkındaki Görüşlerim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 8(2), 174-204. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/64628/800373

Sorumlu Yazar: 
D. Melek Sabuncuoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yayında tüm ayrıntılara ulaşmak mümkündür.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum (1), Katılıyorum (2), Kararsızım (3), Katılmıyorum (4) ve Kesinlikle Katılmıyorum (5)
İletişim: