Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Candaş, B., ve Özmen, H. (2020). Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 746-758. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019052872

Sorumlu Yazar: 
Bahar Candaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: