Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şengül, K. ve Alkaya, E. (2016). Türkçe Öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(2), 87-108.

Sorumlu Yazar: 
Kübra Şengül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Anketin güvenirliği, Cronbach Alpha (α) güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: