Üniversite Tercih Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Apaydın, Ç. ve Seçkin-Kapucu, M. (2017).Üniversiteyi Tercih Etme, akademik İtibar ve sosyal Etkinlik arasındaki ilişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisans öğrencileri örneği.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23 (2),199-222.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem APAYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Beşli likert
İletişim: