Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gümüş, H., & Alay Özgül, S. (2017). Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 865-882.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin GÜMÜŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 Alt Boyut 24 Madde
Sportif Çeşitlilik (3 madde): “Farklı spor dallarını yapmaya imkân sağlaması”
Personel (4 madde): “Spor yaptıracak eğitmenlerin olması”
Konum (3 madde): “Toplu taşıma araçları ile ulaşılabilir olması”
Fiziki İmkanlar (9 madde): “Yeşil alanların çok ve çeşitli olması”
Aktivite (5 madde): “Alanda sürekli sosyo kültürel etkinliklerin bulunması”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1: Hiç önemli değil; 5: Çok önemli)
İletişim: