Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulu Tercih Nedenleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktay, S., Tezcan, M., Armağan, İ. ve Demir, A. (2019). Öğretmen adayları ve yaz okulu. Bilal Duman ve Sabri Sidekli (Ed.) Eğitimde Araştırmalar (s. 392-403) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Sorumlu Yazar: 
Sayım AKTAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1 Açılan derslerin ücretlendirilmesindeki fiyatları fazla
buluyorum.
2 Seçilebilecek derslerin kredi/AKTS sınırını az buluyorum.
3 Konaklama ile ilgili sıkıntı yaşıyorum.
4 Derslerin kısa sürede yoğun olarak işlenmesi
motivasyonumu olumsuz etkiliyor.
5 Farklı üniversitelerden öğrencilerin gelmesi motivasyonumu
olumsuz etkiliyor.
6 Maddi olarak sıkıntı yaşıyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: