Hekimlerin Branş Tercih Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, N. (2019). Tıpta uzmanlık branşlarının tercihinde etkili olan faktörler üzerine bir araştırma [Yayınlanmamış doktora tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Nazife Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: