Üstbilişsel Okuma Performansı Dereceli Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahar, M. A. (2017). 4MAT öğretim düzenine göre gerçekleştirilen üstbilişsel okuma eğitiminin üstbilişsel okuma stratejisini kullanma ve olgusal bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ali BAHAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

25 madde, 4 dereceli

Derecelendirme: 
Her bir madde için ayrı ayrı tanımlanmış işlem zorluklarına göre yetersiz (0), çok az yeterli (1), orta düzeyde yeterli (2), büyük ölçüde yeterli (3), tamamen yeterli (4) biçiminde puanlama yapılmaktadır.
İletişim: 
PDF: