Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A., ve Deniz, M. E. (2018, 23-27 Ekim). Üniversite Öğrencilerinin Sağlık (Ruhsal Ve Fiziksel) Sorunları Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: