Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbek, S. (2019). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörler Ölçeğinin geliştirilmesi [Doktora tezi]. Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Sorumlu Yazar: 
Sıtkı Özbek
Geçerlik: 

Madde-toplam korelasyon değeri 0.30’un altında olan maddelerin olmaması nedeniyle madde ölçme gücünün yeterince güçlü olduğu belirlenmiş ve ölçekle ölçülmesilmesi beklenen yapıya ait düzeyin saptanmasında yeterince katkı sağladığı söylenebilir.

Maddelerle toplam ölçek arasındaki ilişkiler 0.348-0.519 arasında değişmektedir. Bununla birlikte, matriste sunulan ilişkilerin tamamı p<.01 düzeyinde anlamlıdır. Bu bulgular ölçekteki maddelerin toplam puan ile ilişkisinin yeterli düzeyde olduğunu ve maddelerde tutarlılık açısından problem olmadığını göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneline ait güvenirliği (α= 0.824).

1 Eğitim sistemimizde fiziksel aktivitelere olumlu bir bakış açısı var
2 Ailem fiziksel aktivitelerin TYT/YKS hazırlığımı destekleyeceğini düşünür
3 Okuldaki programımın yoğunluğu spor yapmama engel olmaz
4 Ailem fiziksel aktivitelere katılmak yerine ders çalışmamı ister
5 Spor tesisleri ders saatlerimden kalan zamanlarda kapanmış olur
6 Kulüpler sporculara maddi açıdan destek sağlamaz
7 Ailem sporun benim için iyi bir gelecek oluşturmayacağını düşünür
8 Beden eğitimi ders saatlerimiz yeterli
9 Eğitim sistemimizde fiziksel aktivitelere gereken önem verilir
10 Fiziksel aktivitelere katılmamız için okul idaremiz / öğretmenlerimiz bizi destekler
11 Fiziksel aktivite alanları şehir merkezine uzak değil
12 Ailem spor ortamlarının güvenli olmadığını düşünür
13 Spor kulüpleri okullar ile iş birliği içinde
14 Ailem aldığım düşük notların sebebinin fiziksel aktiviteler olduğunu düşünür.
15 Beden eğitimi derslerinde yeterli fiziksel aktiviteler yaparız
16 Spor tesisleri sürekli dolu olur
17 Arkadaşlarım için ders çalışmak fiziksel aktivitelerden daha önemli
18 Fiziksel aktivitelerin faydaları konusunda yeterli bilince sahibiz
19 Ailem fiziksel aktiviteler hakkında yeterli bilgiye sahiptir
20 Tesis görevlilerinin kötü yaklaşımları beni olumsuz etkiler
21 Okul sonrası yorgunluktan spor için yeterli enerjim kalmaz
22 Beden eğitimi derslerinde kullanabileceğimiz spor salonumuz var
23 Ailevi problemlerim fiziksel aktivitelere katılmamı engeller
24 Spor ortamlarında iyi arkadaşlar edinirim
25 Eğitim sistemimiz ailelerimizde ve bizde baskı oluşturur
26 Fiziksel aktivitelere katılınca derslerdeki başarım artar
27 Eğitim sistemimiz spor yapan öğrencileri destekler
Ölçekteki Ters Maddeler:
4-5-6-7-12-14-16-17-20-21-23-25.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: