Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, A. H. ve Ünsel, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 91-100.

Sorumlu Yazar: 
Aykut Hamit Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: