Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, E., Aşçi, F. H., & Bilgili, N. (2017). Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6), 594. doi: 10.5455/apd.260937

Sorumlu Yazar: 
Emine ÇAĞLAR
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin faktör yapısının kabul edilebilir düzeyde uyum indeksi değerlerine(GFI=0.95; AGFI=0.94; IFI= 0.94) sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları 0.77 le 0.90 arasında değişmektedir.

25 maddeden oluşmaktadır.
Genel benlik kavramı (5 madde): ‘Kendimle ilgili olumlu düşüncelere sahibim.’
Fiziksel benlik değeri(5 madde): ‘Fiziksel olarak yapabildiklerimle gurur duyarım.’
Fiziksel kondisyon (5 madde):’Yorulmadan uzun süre koşabileceğimi düşünürüm.’
Sportif Yeterlik (4 madde): ‘Bürün sporları yapmak benim için kolaydır.’
Fiziksel çekicilik (3 madde): ‘Güzel görünen bir vücuda sahibim.’
Fiziksel kuvvet(3 madde):Birçok kişiden fiziksel olarak daha güçlüyüm.’

Derecelendirme: 
6’lı likert(6= tamamen, 1=hiç)
İletişim: