Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dursun, O.B. (2009). Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi Türkçe’ye uyarlama ve geçerlik çalışması (Uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Onur Burak Dursun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: