Üniversite Öğrencileri için İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü/Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (HIV/AIDS) ile Yaşayan Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceylan, E., & Koç, A. (2021). Üniversite öğrencileri için insan immün yetmezlik virüsü/edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu (HIV/AIDS) ile yaşayan bireylere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Education and Research in Nursing, 18(4), 375–382. doi: 10.5152/jern.2021.71084.

Sorumlu Yazar: 
ERDAL CEYLAN
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin analizi için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha değeri kullanılmıştır. Ayrıca zamana göre değişmezliğini ölçmek amacıyla Test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır.

HIV/AIDS ile Yaşayan Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği, 4 alt boyut ve toplamda 18 maddeden oluşmuştur. Alt Boyutlar
• Kaçınma: M2, M4, M9, M10, M11, M13, M14, M18
• Empati: M6, M8, M15, M16, M17
• İlişki: M3, M5
• Kabullenme: M1, M7, M12
Maddeler;
1. HIV pozitif bireylerle aynı yerde çalışırken huzursuz olmam
2. HIV pozitif çocukların okuduğu bir okula çocuklarımı göndermem
3. HIV pozitif bir kişiyle flört etmem
4. HIV pozitif bir kişinin pişirdiği yemeği yemem
5. HIV pozitif bir kişiyle evlenmem
6. HIV ile yaşayan bireylerin ömür boyu bu hastalıkla yaşayacak olması beni mutsuz eder
7. HIV pozitif bireyler, bu virüsü taşımayan diğer insanların sağlığı için tehlikeli değildir
8. Arkadaşlarımdan birinin HIV pozitif olduğunu öğrenmek beni üzer
9. HIV ile yaşayan bireylerin katıldığı sosyal aktivitelere katılmam
10. HIV pozitif bireyler benimle konuştuğunda kendimi gergin hissederim
11. HIV pozitif bir bireyle tokalaşmam
12. HIV pozitif kişileri, tıpkı diğer arkadaşlarımı kabul ettiğim gibi, oldukları şekilde kabul ederim
13. HIV pozitif bir bireyin yaşadığı evdeki tuvaleti kullanmam
14. HIV ile yaşayan bir yakınıma evde bakmak istemem
15. HIV pozitif bireylerin toplumdan dışlanmalarına üzülürüm
16. Bir işverenin bir çalışanını HIV pozitif olduğu için işten çıkarması beni üzer.
17. HIV ile yaşayan bireylerin özel hayatına saygı gösteririm
18. Kaldığım yurttaki odamda HIV pozitif bir arkadaşımın olması beni rahatsız eder

Derecelendirme: 
Olumlu maddeler için puanlama yapılırken “kesinlikle katılmıyorum” seçeneği 1 puan, “kesinlikle katılıyorum” seçeneği 5 puan olarak hesaplanır. Olumsuz maddelerde ise tam tersi puanlama yapılır.
İletişim: