Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer Belirleyicileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mutlu, T. ve Yerin Güneri, O. (2019).Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer Belirleyicileri Envanteri: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Tansu Mutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: