Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erzen, E. (2016). Three dimensional attachment style scale. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 01-21. doi: 10.17679/iuefd.17323631

Sorumlu Yazar: 
Evren ERZEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: