Marmara Anneye Bağlanma Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Otrar, M., & Kurt, B. (2017). Marmara Anneye Bağlanma Stilleri Ölçeği (MABSÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(6). ISSN: 2146-9199.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Otrar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: