Çokluortam Öğrenme Materyaline Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgür, A., Altun, A., ve Akar, S. G. M. (2020). Çokluortam Öğrenme Materyaline Bağlanma Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 321-344.

Sorumlu Yazar: 
Adem Özgür
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: