Müslüman Manevi Bağlanma (Tanrı’ya Bağlanma) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M., Bulut, M. B. ve Miner, M. (2019). Adaptation of a Muslim Spiritual Attachment Scale (God attachment) for Turkish Muslims: A validity and reliability study, Mental Health, Religion & Culture, DOI: 10.1080/13674676.2019.1587745.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Berrin Bulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: