Thurstone Tipi Matematik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bindak, R. ve Pesen, C. (2013). Thurstone tipi bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 163-179.

Geçerlik: 

Thurstone tipi ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen matematik tutum puanları ile karne notları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Tutum puanları ile matematik karne notları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (n=64, r=0.623; p<0.01). Bu durum ölçeğin geçerliğine ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Thurstone tipi matematik tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı, ölçek, tek/çift numaralı maddeler şeklinde iki yarıya bölünerek tahmin edilmiştir. Sonuçta ölçeğin test yarılama güvenirlik katsayısı Spearman-Brown düzeltmesi ile 0.811 olarak bulunmuştur. Anderson (1991) tarafından önerilen güvenirlik ölçütü ise 0.525 olarak bulunmuştur. Bu katsayı bulunurken bireylerin ölçek puanları ranjı ortalaması (5.30) ile en küçük teorik ranjın (1.50) farkı, mümkün olan teorik en büyük ranj (8.00) değerine oranlanmış ve sonuç 1’den çıkarılmıştır. Literatürde birey ölçek puanları ranjına dayalı güvenirlik katsayısına dair herhangi bir bulguya rastlanamadığından test yarılma yöntemi ile bulunan güvenirlik katsayısı ile birey ölçek puanları ranjına dayalı güvenirlik katsayısı arasındaki bu denli büyük farkın nedeni açıklanamamıştır.

Derecelendirme: