Matematik ve Matematik Öğretimiyle İlgili İnanışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayıcı bir model çalışması (Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: